Mgr. Magdalena ROUSOVÁ, M.A., Ph.D.

Lecturer of Department of Geography
e-mail rousovam@kge.zcu.cz
telefon  37763mateřská dovolená
room  Array

Research and Development | Publications

Monographies
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Böhmerwald/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 148s. ISBN 978-80-261-0410-0.
 • Novotná, M.; Matušková, A.; Rousová, M. Digitální atlas socioekonomických aktivit Plzeňského kraje. 2014. ISBN 978-80-261-0464-3.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Šumava. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. 185s. ISBN 978-80-7380-404-6.
 • Baštová, M. Foreign Direct Investment Effects on Urban Economy: A Case of the City of Pilsen, Czech Republic. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2009. 81s. ISBN 978-3-8383-0753-4.
 • Kopp, J.; Mentlík, P.; Kraft, J.; Dokoupil, J.; Kučera, T.; Červený, P.; Reitspies, Z.; Preis, J.; Svoboda, J.; Baštová, M. Geografie ostrovů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 194s. ISBN 80-7043-440-6.
Papers in journals
 • Rousová, M.; Matušková, A. Czech-German Relations in the Context of Shadows of the Past and Geographical Education. Journal of Geography, 2014, roč.113. č.1, s.10-19, ISSN 0022-1341.
 • Rousová, M.; Matušková, A. Indický Himálaj. Biologie, chemie, zeměpis, 2013, roč.22. č.2, s.91-97, ISSN 1210-3349.
 • Matušková, A.; Rousová, M. Inovace výuky geografie na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.82-86, ISSN 1214-9187.
 • Matušková, A.; Rousová, M. Selected Social Aspects of the Quality of Life: A Case of the City of Pilsen, Czech Republic. Revija za Geografijo - Journal for Geography, 2012, roč.7. č.2, s.25-35, ISSN 1854-665X.
 • Baštová, M.; Hubáčková, V.; Frantál, B. Interregional differences in the Czech Republic, 2000-2008. Moravian Geographical Reports, 2011, roč.19. č.1, s.2-16, ISSN 1210-8812.
 • Matušková, A.; Baštová, M. Komplexní výchovný potenciál geografie. Biologie, chemie, zeměpis, 2011, roč.20. č.4, s.191-195, ISSN 1210-3349.
 • Baštová, M.; Dokoupil, J. Negativní dopady přímých zahraničních investic na trh práce města Plzně. Geografie, 2010, roč.115. č.2, s.188-206, ISSN 1212-0014.
Chapters in a book
 • Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M. Quality of Life and Cross-Border Relations in Selected Czech Euroregions. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.179-196. ISBN 978-3-319-63015-1.
 • Matušková, A.; Rousová, M. The Impact of Marginalization and Globalization in the Czech-German-Austrian Mountain Borderland in the Former Iron Curtain Area. Globalization and Marginalization in Mountain Regions Assets and Challenges in Marginal Regions, Heidelberg : Springer, 2016, s.55 - 73. ISBN 978-3-319-32648-1.
Papers in Proceedings
 • Baštová, M.; Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J. Problematika hodnocení regionálních rozdílů. In Miscellanea geographica. 14. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.169-173. ISBN 978-80-7043-663-9.
 • Baštová, M.; Řeřicha, R. The performance of manufacturing - regional comparison. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno : Masarykova univerzita, 2006. s.7-11. ISBN 80-210-4148-X.
 • Baštová, M.; Toušek, V. Brněnský a plzeňský průmysl po roce 1989. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2005. s.15-22. ISBN 80-210-3888-8.
 • Baštová, M. Změna odvětvové struktury průmyslu města Plzně po roce 1989. In Miscellanea geographica Universitatis Bohemie Occidentalis.11. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s.133-140.
 • Baštová, M.; Krejčí, T.; Tonev, P.; Toušek, V. Změny v dojížďce za prací do českých velkoměst v letech 1991-2001. In Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe. Košice : Vydavateľstvo Univerzity P.J. Šafárika, 2005. s.9-14. ISBN 80-7097-623-3.
 • Baštová, M.; Fňukal, M.; Krejčí, T.; Tonev, P.; Toušek, V. Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001. In I. mezinárodní Baťova regionalistická konference. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. s.1-13. ISBN 80-7318-359-5.
Textbooks
 • Matušková, A.; Novotná, M.; Kopp, J.; Dokoupil, J.; Rousová, M. Geografie 2 socioekonomická část pro střední školy. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2014. 104s. ISBN 978-80-7235-545-7.
 • Matušková, A.; Rousová, M. Humánní geografie. Plzeň : Nakladatelství ZČU v Plzni, 2014. 29s. ISBN 978-80-261-0465-0.
 • Červený, P.; Kopp, J.; Rousová, M.; Prokopová-Machalová, P. Zeměpis 6 - příručka učitele. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2014. 112s. ISBN 978-80-7238-898-1.
 • Matušková, A.; Novotná, M.; Kopp, J.; Rousová, M.; Kaňka, L.; Dokoupil, J. Geografie Plzeňského kraje. Plzeň : Nakladatelství ZČU v Plzni, 2014. 113s. ISBN 978-80-261-0461-2.
 • Červený, P.; Kopp, J.; Mentlík, P.; Rousová, M. Zeměpis 6. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2013. 136s. ISBN 978-80-7238-881-3.
Posters, Lectures
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M. Česko-bavorské pohraničí po Schengenu - reflexe situace obyvateli pohraničí. 2011.
 • Matušková, A.; Rousová, M. he Impacts of Marginalization and Globalization on the Example of Czech-Germany-Austrian Borderland in the Area of the Former Iron Curtain. 2011.