Fotografie

Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.

Vice Dean for Academic Affairs of Faculty of Economics
Deputy Head of Department of Marketing, Trade and Services
Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services
Co-worker of Centre for Regional Development Research
Co-worker of Centre of Project Activities

e-mail jtluchor@kmo.zcu.cz
telefon  377633366 (Cheb), 3316 (Plzeň)
room  CD205, UK524

Courses | Curriculum Vitae | Research and Development | Publications

Monographies
 • Hommerová, D.; Brunclíková, K.; Konečný, P.; Hyánek, V.; Hladká, M.; Vojtíšek, P.; Kopecká, M.; Hejduková, P.; Krechovská, M.; Šlehoferová, T.; Hirt, T.; Tlučhoř, J.; Dvořáková, T. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 172s. ISBN 978-80-261-0965-5.
 • Jakubíková, D.; Vildová, E.; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Lázeňství: management a marketing. Praha : Grada Publishing, 2019. 368s. ISBN 978-80-271-2461-9.
 • Egerová, D.; Ubrežiová, I.; Nowinski, W.; Czeglédi, C.; Čechurová, L.; Eger, L.; Ircingová, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J.; Vacek, J.; Mičík, M.; Kozáková, J.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Hajós, L.; Kuna Marosné, Z.; Mikáczó, A.; Kollár, P.; Varga, E.; Nowaczyk, G.; Sobczak, A.; Fabis, A.; Tomczyk, L. Entrepreneurship education Opportunities and Challenges for Universities in Visegrad Countries. Plzeň : Nava, 2016. 147s. ISBN 978-80-7211-499-3.
 • Čechurová, L.; Janeček, P.; Králová, L.; Mičík, M.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Moderní technologie v maloobchodě a cestovním ruchu - trendy a současná praxe. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 196s. ISBN 978-80-261-0455-1.
 • Polívka, M.; Krechovská, M.; Tlučhoř, J.; Halgašová, T.; Zahájení podnikání z různých úhlů pohledu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 114s. ISBN 978-80-261-0381-3.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha : Educa Service ve spolupráci s Českou andragogikou společnost, 2010. 116s. ISBN 978-80-87306-07-9.
 • Cimler, P.; Jakubíková, D.; Eger, L.; Hommerová, D.; Michalák, L.; Tlučhoř, J. Příklady aplikací marketingu. Příklady aplikací marketingu, Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s.6-7. ISBN 80-7043-505-4.
Papers in journals
 • Vildová, E.; Martinčík, D.; Tlučhoř, J.; Jakubíková, D. Measuring Customer Satisfaction and Loyalty in Spa Companies. E+M Ekonomie a Management, 2015, roč.18. č.1, s.151-168, ISSN 1212-3609.
 • Chebeň, J.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Tlučhoř, J. Towards sustainable marketing: Strategy in slovak companies. Amfiteatru Economic, 2015, roč.17. č.40, s.855-871, ISSN 1582-9146.
 • Vondrášková, M.; Tlučhoř, J. Hodnocení webových stránek vybraných cestovních kanceláří. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.1, s.57-61, ISSN 1805-0603.
Chapters in a book
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Moucha, J.; Tlučhoř, J. Nabídka venkovského cestovního ruchu na Ohři. Venkovský cestovní ruch, Brno : Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu (SVECR), z.s., 2020, s.47-55. ISBN 978-80-210-9593-9.
 • Jakubíková, D.; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Přínosy a rizika kulturních eventů pro městský cestovní ruch. Městský cestovní ruch, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s.109-120. ISBN 978-80-244-5255-5.
 • Tlučhoř, J.; Cimler, P.; Riedl, J.; Lochmüller, M.; Wolfrum, B. Grundlegende Informationen zu den verglichenen touristischen Destinationen. Der Imagevergleich von Regionen als Basis für das Destinationsmarketing Srovnání image regionů se zaměřením na marketing destinací, Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2015, s.9-12. ISBN 978-3-86367-040-5.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Destinace - marketing - spolupráce a komunikace. Marketingová a mediální komunikace dnes: IV., Praha : Verbum, 2015, s.27-43. ISBN 978-80-87800-08-9.
 • Riedl, J.; Wolfrum, B.; Cimler, P.; Tlučhoř, J. Das Regionalimage aus externer Sicht - Studie am Beispiel der Ziel 3-Region Nordostbayern-Westböhmen. Der Imagevergleich von Regionen als Basis für das Destinationsmarketing Srovnání image regionů se zaměřením na marketing destinací, Chemnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2015, s.35-66. ISBN 978-3-86367-040-5.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Marketing míst, obcí a měst. Praktické marketingové aplikace, Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. s.25-46. ISBN 978-80-245-1307-2.
Papers in Proceedings
 • Satýnek, M.; Tlučhoř, J. Vybrané faktory ovlivňující nákupní chování v oblasti porcelánu a keramiky. In Trendy v podnikání 2020. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-5. ISBN 978-80-261-0971-6.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Profil turisty ve venkovské destinaci: Příklad z Dolního Poohří. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Cestovní ruch - příležitost pro venkov". Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019, s.112-123. ISBN 978-80-88064-42-8.
 • Kdýrová, A.; Tlučhoř, J. Comparison of consumer behaviour of Czech and Finnish students in retail: information search, use of technology, influence of advertising. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2019, s.99-107. ISBN 978-3-86367-062-7.
 • Hommerová, D.; Tlučhoř, J.; Janeček, P.; Kouba, D. Cross-Border Purchasing Behavior - Studies in the Czech-German Border Region. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. Innovations, Enterprises, Regions and Management.. České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2018, s.374-380. ISBN 978-80-7394-726-2.
 • Jakubíková, D.; Vildová, E.; Tlučhoř, J. Drobné střípky z aktuálních trendů v lázeňském podniku. In 7. Mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Sborník konference.. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018, s.34-44. ISBN 978-80-7510-280-5.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J.; Jakubíková, D. Vánoční čas a autenticita: hodnocení vánočního trhu ve městě Cheb. In Aktuální problémy problémy cestovního ruchu: Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018, s.151-160. ISBN 978-80-88064-36-7.
 • Zelenka, L.; Tlučhoř, J.; Janeček, P. Mobile phone use in shopping process: A case from the Czech republic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2017, s.183-194. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J.; Janeček, P. Komunikace historického města v moderní době v oblasti cestovního ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu "Místní bohatství a cestovní ruch" Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, s.147-157. ISBN 978-80-88064-21-3.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Vztah rezidentů k rozvoji turismu: komparace dvou krajů České republiky. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2016, s.954-961. ISBN 978-80-210-8272-4.
 • Tlučhoř, J.; Janeček, P.; Rymusová, M. Qualitative evaluation of chosen online and offline communication means towards visitors of a selected city. In International Scientific Days 2016. The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society. Conference proceedings. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016, s.885-892. ISBN 978-80-552-1503-7.
 • Barbosa Rosa, .; Janeček, P.; Tlučhoř, J. Visual Appeal of Destination web pages: An Exploratory Eye tracking study on Generation Y. In Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.1289-1299. ISBN 978-0-9860419-6-9.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. SDÍLENÍ INFORMACÍ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA V TURISMU. In Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015, s.299-304. ISBN 978-80-7435-546-2.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Comparison of online communication of German and Czech Destination Management Organisations. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz : Verlag der GUC, 2015, s.53-60. ISBN 978-3-86367-038-2.
 • Janeček, P.; Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Vývoj webových stránek cestovního ruchu vybraných krajů České republiky. In Sborník recenzovaných příspěvků ze 4. Mezinárodní vědecké konference. Tábor : Ústav lázeňství gastronomie a turismu, 2015, s.98-109. ISBN 978-80-7510-140-2.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. Turisté seniorského věku - organizační zajištění cest. In Sborník příspěvků z 6. mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu. Brno : Masarykova univerzita, 2015, s.28-37. ISBN 978-80-210-8117-8.
 • Januška, M.; Tlučhoř, J. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU INEM - KOMPLEXNÍ INOVACE BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové, 2014, s.93-99. ISBN 978-80-7435-481-6.
 • Tlučhoř, J.; Janeček, P. Využívání novějších metod marketingové komunikace českými cestovními kancelářemi. In Folia Turistica 4. Banská Bystrica : Banská Bystrica Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014, s.545-549. ISBN 978-80-557-0697-9.
 • Janeček, P.; Tlučhoř, J. SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF PILSEN AND THE OBERPFALZ REGION. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014. Chemnitz : Verlag der GUC, 2014, s.75-83. ISBN 978-3-86367-029-0.
 • Ircingová, J.; Tlučhoř, J.; Vacek, J. Spolupráce s praxí na Fakultě ekonomické ZČU. In Sborník z mezinárodní konference EuroRegio2013. Praha : MIM Consulting, 2013. s.137-142. ISBN 978-80-905669-0-3.
 • Zýková, E.; Tlučhoř, J. Hodnocení webových stránek vybraných ubytovacích zařízení. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-5. ISBN 978-80-261-0100-0.
 • Tlučhoř, J. Využívání PPC reklamy v ubytovacích zařízeních. In Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s.344-348. ISBN 978-80-7041-227-5.
 • Tlučhoř, J. Využití hotelového a informačního systému a případových studií ve výuce cestovního ruchu na bakalářském studiu. In Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Ústí nad Labem : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s.186-191. ISBN 978-80-7043-801-5.
 • Tlučhoř, J. Spezifik des Sporttourismus im Erzgebirge - Perspektiven der grenzüberschreitenden Kooperation. In Sporttourismus im Erzgebirge - Perspektiven grenzübergreifender Netzwerkkonzepte = Cestovní ruch v oblasti sportu v Krušnohoří - perspektivy konceptů přeshraničních sítí. Hamburg : Czwalina Verlag, 2008. s.37-49. ISBN 978-3-88020-496-6.
 • Tlučhoř, J. Využívání nástrojů internetového marketingu v podnicích cestovního ruchu. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2008. s.416-423. ISBN 978-80-7248-504-8.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J. Příklady řešení stížností v organizacích cestovního ruchu a veřejné správě. In Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. s.26-34. ISBN 978-80-8083-620-7.
 • Tlučhoř, J. Překážky a šance využívání moderních technologií v malých a středních podnicích v odvětví cestovního ruchu. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.1-7. ISBN 978-80-7041-202-2.
 • Tlučhoř, J. Analýza lázeňského cestovního ruchu v České republice za využití upravené matice BCG. In MendelNeT PEF 2008. Brno : B4U Publishing, 2008. s.1-8. ISBN 978-80-87222-03-4.
 • Jakubíková, D.; Tlučhoř, J.; Klatová, E. Management stížností v podnicích cestovního ruchu. In Nové trendy - nové nápady 2008. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s.109-116. ISBN 978-80-903914-8-2.
 • Tlučhoř, J. Teoretické přístupy ke vztahu cestovního ruchu, regionálního rozvoje a ekonomiky. In IMEA. Liberec : Technická univerzita, 2008. s.841-849. ISBN 978-80-7372-335-4.
 • Tlučhoř, J.; Miková, L. Využívání informačních technologií v cestovní kanceláři. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.1-13. ISBN 978-80-7043-635-6.
 • Žák, D.; Tlučhoř, J. Marketingový management internetového obchodu se sportovním vybavením. In Příklady využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.1-16. ISBN 978-80-7043-635-6.
 • Romig, A.; Tlučhoř, J. Managing Tourism in the Karlovy Vary Region: Some Ideas from Successful Foreign DMOs. In The 7th Annual Ph.D. Conference IMEA 2007 (Conference Paper Abstracts). Pardubice : University of Pardubice, 2007. s.35-35. ISBN 978-80-7194-965-7.
 • Tlučhoř, J. Využívání ICT v cestovním ruchu ve vybraných regionech. In Nové trendy - nové nápady 2007. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2007. s.462-474. ISBN 978-80-903914-2-0.
 • Tlučhoř, J. Poražení v procesu transformace a evropské integrace. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno : Masarykova univerzita, 2006. s.277-282. ISBN 80-210-4148-X.
 • Tlučhoř, J. Možnost využití conjoint analýzy - cestovní ruch a jeho vliv na regionální rozvoj. In IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeaumus, 2006. s.464-469. ISBN 80-7041-164-3.
 • Tlučhoř, J. Zprostředkování interkulturní kompetence jako iniciátor nového produktu v cestovním ruchu. In Mekon 2006. Ostrava : VŠB - TU, 2006. s.1-6. ISBN 80-248-1013-1.
 • Králová, L.; Tlučhoř, J. Využití eLearningu pro další vzdělávání žen s malými dětmi. In Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Sborník anotací (tištěný) a příspěvků (CD-ROM). Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2006. s.1-16. ISBN 80-86302-36-9.
 • Borkovcová, Š.; Králová, L.; Tlučhoř, J. Podpora sportu formou sponzoringu. In Marketing management sportu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.1-15. ISBN 80-7043-492-9.
 • Tlučhoř, J. Možnosti rozvoje cestovního ruchu prostřednictvím sportovních eventů. In Marketing management sportu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.1-6. ISBN 80-7043-492-9.
 • Tlučhoř, J. Návrh modelu regionálního managementu pro Českou republiku. In MendelNet 2005. Brno : Konvoj, 2005. s.164-. ISBN 80-7302-107-2.
 • Tlučhoř, J.; Romig, A. Aljaška - možnost inspirace pro rozvoj regionů, měst a cestovního ruchu. In Regio 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.521-532. ISBN 80-7043-432-5.
 • Bumba, J.; Eger, L.; Tlučhoř, J. Analýza bodu zvratu na případové studii squashového centra. In Odborné setkání a výměna česko - německých zkušeností (Deutsch – tschechischer Fachinforamtionsaustausch). Cheb : Fakultní sdružení při fakultě ekonomické, 2003. s.1-6. ISBN 80-239-0358-6.
 • Doleček, T.; Eger, L.; Tlučhoř, J. Řízení komunální tělovýchovy - případová studie Karlovy Vary.. In Odborné setkání a výměna česko - německých zkušeností (Deutsch – tschechischer Fachinforamtionsaustausch). Cheb : Fakultní sdružení při fakultě ekonomické, 2003. s.1-6. ISBN 80-239-0358-6.
Software
 • Eger, L.; Tlučhoř, J.; Čechurová, L.; Vacek, J.; Skalický, J.; Egerová, D.; Januška, M.; Jermář, M. Vzdělávací projekty - řízení rizik. 2013.
Posters, Lectures
 • Šlechtová Sojková, O.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Pašek, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J. The Impact of Actual Retail Trends on the Technical and Logistic Parameters of Commercial Real Estate. 2019.
 • Tlučhoř, J. Spezifik des Sporttourismus im Erzgebirge - Perspektiven der grenzüberschreitenden Kooperation. Johanngeorgenstadt, 2007.