Fotografie

doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.

Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services
Member of Scientific Board
Member of Subject area Board

e-mail leger@kmo.zcu.cz
room  UK 518

Courses | Curriculum Vitae | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2020-2022] SGS-2020-015 - Výzkum vybraných oblastí managementu a marketingu organizací v kontextu demografických a technologických změn (co-solver)
 • [2019-2020] 21830123 - Visegrad Grant - Social media and trust building (co-solver)
 • [2017-2019] SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu
 • [2015-2016] SGS-2015-023 - Využití moderních technologií v marketingové komunikaci (co-solver)
 • [2014-2016] Visegrad Fund 31410020 - Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region (co-solver)
 • [2013-2013] 21220142 - Integrated talent management -challenge and future for organisations in the Visegrad countries (co-solver)
 • [2013-2014] SGS-2013-063 - Možnosti a potenciál využití moderních technologií v maloobchodě (co-solver)
 • [2012-2013] TAČR 2012TD010228 - Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství
 • [2011-2012] Visegrad Fund 21110193 - Diversity management, comparison, the best practices of Visegrad countries
 • [2009-2009] zak ZČU 513008 - Diverzity management
 • [2007] Analýza využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách (co-solver)
 • [2004] 513103 - Analýza volného času ve městě Cheb
 • [2003] Image FEK
 • [1998] RS MŠMT c. 98 017 - Vliv soukromých tělovýchovných a sportovních zařízení na tělovýchovné a sportovní aktivity obyvatel Chebu, Sokolova a Karlových Varů
 • [1997-1998] RS MŠMT c. 97 082 - Komunální tělovýchova, řízení, financování, prognóza, metodika a model komunální tělovýchovy v obci

Development projects

 • [2017-2017] VS-17-022 - Inovace a příprava nového doktorského studijního programu na kreditní systém studia (co-solver)
 • [2015-2015] VS-15-027 - Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na internacionalizaci studia (co-solver)
 • [2009-2009] 1333/2009/F5a - E-shop pro Marketing na internetu
 • [2008-2008] 368/2008/F5d - FRVŠ Modernizace výuky předmětu marketingové aplikace prostřednictvím WebQuestů
 • [2007] 182/2007/F5 - Multimediální studijní moduly se zaměřením na komunikaci, prezentování a jednání s lidmi
 • [2006-2008] CZ-04.1.03/3.2.15.2/0276 - Tvorba a ověření e-learningových opor pro další vzdělávání učitelů, partner za ZČU v projektu EDO UP Olomouc
 • [2006-2007] CZ/06/A/EX/134190 - Leonardo - projekty mobility, Inovace vzdělávání a poradenství ve firmách s využitím ICT
 • [2005-2007] 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067 - EQUAL - SUPPORT, program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let
 • [2005] Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby, Kvalita studijních programů - spolupráce se středními školami
 • [2005] Implementace strukturovaných studijních programů a podpora jejich modulární výstavby, Kombinované studium
 • [2005] Zvyšování úrovně akademických pracovníků, Příprava akademických pracovníků (workshopy a e-learning)
 • [2004] Vytvoření jednotného systému e-learningu na ZČU
 • [2004] ARION 2003/2004 No: 03015,13 - ARION: Innovation of Further Education for Headmasters
 • [2002] FRVŠ A-975/2002 - Modernizace výuky s podporou ICT - rozšíření a modernizace pracoviště (co-solver)
 • [2002] 975/2002 - Modernizace výuky s podporou ICT
 • [2002-2003] CZ 9914/0201/0094 - Odborná setkání a výměna česko - německých zkušeností
 • [2002] No: 01016,15 - Studijní pobyt odborníků z EU na školský management v květnu 2002 v Chebu
 • [2001-2004] No: 88102-CP-1-2000-1-AT-Comenius-3,1 - Virtuální kurz dalšího vzdělávání ředitelů škol
 • [1999] 286/1999 - Podpora výuky marketingu a managementu při vzdělávání managementu škol
 • [1998] Phare CBC CZ 9604.07.01.04.03.01 - Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth (co-solver)
 • [1998] CZ 9604.07.01.04.03.01 - Rozšíření odborné spolupráce mezi Fakultou ekonomickou ZČU v Chebu a Univerzitou Bayreuth
 • [1998] 910/1998 - Management, účetnictví a inovace distančního vzdělávání
 • [1998] CZ 9604.07.01.04.03.03 - Tréninkové programy pro školský management a nové přístupy ve vzdělávání dětí i dospělých

Other projects

 • [2011] 2011-257 - LLP - Cooperation between education institutions and stakeholders
 • [2003] číslo roz. 24821/03-25 - Další vzdělávání ředitelů škol: strategie rozvoje školy a sebe-evaluace školy (e-learningový kurz s tutoriály)
 • [2003] 151/2003 - Vzdělávání pracovníků státní a veřejné správy v oblasti školství se zaměřením na vytváření rozvojového plánu školského zařízení
 • [2001] 22 623/01-25 - Komunikace školy s veřejností, projekt programu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků - regionální DVPP v roce 2001
 • [2001] R/49/2001 - Vzdělávání managementu škol v akreditovaném programu: Management a ekonomika školy v Českých Budějovicích v rámci Podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit v roce 2001
 • [1995-1997] Výzkumný program rekondic pro manažery