Katedra ekonomie a kvantitativních metod

vedoucí:
  RNDr. Mikuláš GANGUR Ph.D.
gangur@kem.zcu.cz Tel: +420+420377633101
http://www.fek.zcu.cz/kem
tajemník:
  Ing. Mgr. Milan SVOBODA
svobodm@kem.zcu.cz
sekretářka:
  Ing. Veronika VOSKOVÁ
voskova@fek.zcu.cz
sekretářka:
   Alena STRÁDALOVÁ
stradalo@kem.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

Charakteristika

Katedru ekonomie a kvantitativních metod tvoří dvě oddělení.
Oddělení ekonomie nabízí povinné i volitelné předměty z oblasti ekonomické teorie a její aplikace tj. mikroekonomie, makroekonomie, hospodářských dějin a hospodářské politiky a integrace na bakalářském i magisterském stupni studia. Publikační a vědeckovýzkumná činnost členů oddělení je zaměřena na vybrané problémy z uvedených oblastí.
Oddělení kvantitativních metod zajišťuje výuku povinných i volitelných předmětů jak na bakalářském, tak na magisterském stupni studia. Na bakalářském stupni studia se jedná o předměty z oblasti základních statistických metod, základních exaktních metod v řídících a rozhodovacích procesech a na finančních trzích, v rámci navazujícího magisterského studia zajišťuje výuku předmětů z oblasti pokročilých metod zpracování dat, stochastických procesů a kvantifikace rizika na finančních trzích.
V nabídce volitelných předmětů oddělení jsou akreditovány předměty z oblasti výpočtové ekonomie, finančních derivátů, teorie her a další. Realizace výuky těchto předmětů se v příslušném akademickém roce řídí zájmem studentů.
Publikační a vědeckovýzkumná činnost členů oddělení je zaměřena zejména na problémy výpočtové ekonomie, použití vybraných exaktních metod pro predikci selhání firmy, výzkum možnosti použití jednoduchých kvantitativních metod v praxi malých a středních podniků a použití vybraných kvantitativních metod pro kvantifikaci rizika na finančních trzích.
Společná publikační a vědeckovýzkumná činnost členů katedry se zaměřuje zejména na simulaci a modelování dynamických procesů v reálném i peněžním sektoru ekonomiky.
Katedra je garantem studijního oboru Informační management, který zajišťuje ve spolupráci s Fakultou aplikovaných věd.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Jan MACEK, CSc. macek@kem.zcu.cz 3158,3108
prof. Ing. Miloš MACH, CSc. mmach@kem.zcu.cz 3109
Docenti
doc. Ing. Jiří BECK, CSc. beck@kem.zcu.cz 3104
doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc. lukasl@kem.zcu.cz 3107
doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ plevny@fek.zcu.cz 3000,3168,3118,3500
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Pavla DIVIŠOVÁ divisova@kem.zcu.cz 3105
Ing. Zdeněk DLOUHÝ, DiS. zdlouhy@seznam.cz 3101
Ing. Veronika DOHNALOVÁ dohnalov@kem.zcu.cz 3434
RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D. gangur@kem.zcu.cz 3167,3117
Mgr. Lenka GLADAVSKÁ, D.E.A. gladavsk@kem.zcu.cz 3170
PhDr. Čestmír JARÝ jary@kem.zcu.cz 3106
JUDr. Ing. David MARTINČÍK martinci@kem.zcu.cz 3110
Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D. pitrovak@kem.zcu.cz 3103, 3113
Ing. Pavla NETUŠILOVÁ, Ph.D. 3121
Ing. et Ing. Miloš NOVÝ novym@kem.zcu.cz 3112
Ing. Stanislav PIMEK pimek@fek.zcu.cz 3515
RNDr. Jaroslav POTMĚŠIL, CSc. potmesil@kem.zcu.cz 3114
Ing. Mgr. Milan SVOBODA svobodm@kem.zcu.cz 3115,3103
Ing. Vendula TESAŘOVÁ, Ph.D. masatova@kem.zcu.cz 3111
Doktorandi
Ing. Ondřej BABUNĚK babunek@kem.zcu.cz 3123
Ing. Pavla DIVIŠOVÁ divisova@kem.zcu.cz 3105
Ing. Václav EDL
Ing. Kateřina CHMELÍČKOVÁ
Ing. Martina KŐHLEROVÁ
Ing. Ivo KREJČÍ
JUDr. Ing. David MARTINČÍK martinci@kem.zcu.cz 3110
Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK pesikj@kem.zcu.cz
Ing. Martin POLÍVKA polivkam@kem.zcu.cz 3119
Ing. Vladimír SIROTEK
Ing. Mgr. Milan SVOBODA svobodm@kem.zcu.cz 3115,3103
Ing. Jakub ŠPIDLEN
Ing. Jaroslav VEHRLE
Ing. Jan VYSKOČIL 3122

Dokumenty ke stažení a odkazy

Informace o podaných přihláškách BP/DP na KEM pro akademický rok 2014/2015
  • pdf.gif Všechny přihlášky odevzdané v 1. kole jsou schváleny. Do 30. 9. 2014 student ve spolupráci s vedoucím práce zkonkretizuje zásady pro zpracování práce a literaturu, vyplní podklad pro zadání kvalifikační práce (BP/DP) na Portálu ZČU, podklad vytiskne a předloží k podpisu vedoucímu práce.
Bakalářské a diplomové práce pro ak. rok 2014/2015 (Studenti oboru IM jsou povinni rezervovat si vybrané téma v rezervačním systému, který naleznou na adrese https://rezervacni-system.zcu.cz/log)
Formuláře
Státní závěrečné zkoušky - červen 2014
Státní zkouška z ekonomie KEM/SZEK v ak. roce 2014/2015

Kontakt

  • Telefon: +420377633101
  • Fax: +42037763

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni