Fotografie

JUDr. Ing. David MARTINČÍK

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK
externí doktorand katedry ekonomie a kvantitativních metod
spolupracovník Centra základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (pracoviště na FEK ZČU v Plzni)

e-mail martinci@kem.zcu.cz
telefon  377633110
kancelář  TY409

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EK2 Makroekonomie
EKAP Ekonomická analýza a prognóza
HP Hospodářská politika
MFIN Mezinárodní finance
MIKR2 Mikroekonomie 2
SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie