Fotografie

JUDr. Ing. David MARTINČÍK

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen výkonného výboru studentského ekonomického klubu
člen Akademického senátu FEK
externí doktorand katedry ekonomie a kvantitativních metod
spolupracovník Centra základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (pracoviště na FEK ZČU v Plzni)

e-mail martinci@kem.zcu.cz
telefon  377633110
konzultační/úřední hodiny  Po 8:30 - 9:20, TY409, Platí pro zimní zkouškové období
Po 9:00 - 10:00, TY409, Platí pro letní semestr
kancelář  TY409

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DEU Dějiny ekonomických učení
EK2 Makroekonomie
HP Hospodářská politika
MFIN Mezinárodní finance
MIKR2 Mikroekonomie 2
SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie