Fotografie

doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ

děkan Fakulty ekonomické
předseda vědecké rady FEK
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady FEK

e-mail plevny@fek.zcu.cz
telefon  377633000
konzultační/úřední hodiny  Po 9:00 - 10:00, CD301 (Cheb)
Út 11:00 - 12:00, HJ207 (Plzeň)
kancelář  HJ207

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

APP Analýza podnikových procesů
EME Exaktní metody v ekonomii
MEP Management procesů
OV Operační výzkum
VLS Výrobní a logistické systémy