Fotografie

Ing. Hana KUNEŠOVÁ

proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty ekonomické
zástupkyně vedoucího centra celoživotního vzdělávání
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
externí doktorandka katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (TY212), 3004 (HJ208), 3359 (CD207)
konzultační/úřední hodiny  TY-212, Plzeň: pondělí 31.8. (13:00 - 14:30), čtvrtek 10.9. (8:30 - 10:00), úterý 22.9. (9:00 - 10:30).
CD-207, Cheb: pátek 28.8. (8:15 - 9:15), pondělí 7.9. (13:00 - 14:00), pátek 25.9. (8:30 - 10:00).
kancelář  TY212, HJ208, CD207

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EAEU Ekonomické aspekty Evropské unie
EEI Evropská ekonomická integrace
FREU Financování a rozpočet Evropské unie
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji