Fotografie

Ing. Hana KUNEŠOVÁ

proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty ekonomické
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
externí doktorandka katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633004 (HJ208), 3359 (CD207)
konzultační/úřední hodiny  HJ-208, Plzeň: středa 27.7. (9:00-10:00), pondělí 22.8. (13:00-14:00), úterý 30.8. (13:00-14:00).
CD-207, Cheb: pátek 26.8. (10:00-11:00), pondělí 5.9. (10:30-11:30).
kancelář  HJ208, CD207

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EAEU Ekonomické aspekty Evropské unie
EEI Evropská ekonomická integrace
FREU Financování a rozpočet Evropské unie
OVO Obchodní vztahy a operace
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji