Fotografie

Ing. Hana KUNEŠOVÁ

proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty ekonomické
zástupkyně vedoucího centra celoživotního vzdělávání
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
externí doktorandka katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (TY212), 3004 (HJ208), 3359 (CD207)
konzultační/úřední hodiny  TY-212, Plzeň: čtvrtek 14.5. (14:30 - 16.00), úterý 19.5. (12:30 - 13:30), úterý 2.6. (12:30 - 13:30), čtvrtek 11.6. (10:30 - 11:30), úterý 16.6. (12:30 - 13:30), úterý 23.6. (12:30 - 13:30), pátek 3.7. (10:30 - 11:30).
CD-207, Cheb: pouze tato pondělí: 11.5. (14:00-15:30), 18.5. (8:15 - 9:15), 1.6 (8:15 - 9:15), 15.6. (8:15 - 9:15), 22.6. (8:15 - 9:15), 27.8. (8:15 - 9:15).
kancelář  TY212, HJ208, CD207

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EAEU Ekonomické aspekty Evropské unie
EEI Evropská ekonomická integrace
FREU Financování a rozpočet Evropské unie
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji