Fotografie

Ing. Hana KUNEŠOVÁ

proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty ekonomické
zástupkyně vedoucího centra celoživotního vzdělávání
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
externí doktorandka katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (TY212), 3004 (HJ208), 3359 (CD207)
konzultační/úřední hodiny  TY-212, Plzeň: ZMĚNA: Původní konzultační hodiny 22.1. se ruší, náhradní KH ve středu 21.1. 13:00 - 14:30. Další KH: středa 4.2. (13:00 - 14:00). Od 10.2. KH v úterý 13:00 - 14:30.
CD-207, Cheb: pátek 23.1. (8:15 - 9:00), pátek 6.2. (8:15 - 9:00). Od 9.2. KH v pondělí 14:00 - 15:30.
kancelář  TY212, HJ208, CD207

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EAEU Ekonomické aspekty Evropské unie
EEI Evropská ekonomická integrace
FREU Financování a rozpočet Evropské unie
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji