Fotografie

doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu
předseda oborové rady FEK
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
člen vědecké rady FEK

e-mail vacik@kpm.zcu.cz
telefon  377633005,3620
konzultační/úřední hodiny  V době letních prázdnin jsou možné konzultace pouze po předchozí emailové domluvě.
Čt 18:30 - 19:30, HJ 213, Konzultace jsou určeny pro kombinované studenty, jsou možné po předchozí domluvě přes sekretariát KPM. Dále mají kombinovaní studenti řízené konzultace stanovené plánem studia. Ve zkouškovém období jsou konzultace možné pouze po předchozí domluvě.
Čt 9:00 - 10:00, HJ 213, Konzultace jsou určeny pro prezenční studenty. Ve zkouškovém období jsou konzultace omezeny a jsou možné pouze po předchozí emailové domluvě.
kancelář  HJ213,HJ213

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2006 VŠE Praha, habilitační řízení v oboru Risk Management, Doc.
2003 VŠE Praha, obor Management podniku, Ph. D.
1999-2003 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
1983-1988 VŠSE v Plzni, Fakulta elektrotechnická

Odborná praxe

2004-dosud FEK ZČU v Plzni, vedoucí katedry KIP
2003-2004 Appian Group a. s., Group Risk Manager
2001-2002 ČEPS Praha, a. s., vedoucí oddělení Podnikatelská strategie
1997-1999 ŠKODA ENERGO, s. r. o., vedoucí útvaru Vodní energetika
1994-1996 KOLIO, s. r. o., jednatel a ředitel firmy
1992-1994 Bukovecké papírny, a. s., obchodní ředitel
1988-1992 Odborný asistent VŠSE v Plzni FE, obor elektronika a měření, lékařská přístrojová technika

Speciální kurzy a další vzdělávání

Státní jazyková zkouška z jazyka německého, anglického a ruského

Ostatní profesionální aktivity

2005-dosud Lektor pilotního vzdělávacího projektu pro NNO Philip Morris Academy
2004-dosud Člen Strategického týmu ZČU v Plzni
1996-1997 Překladatel a odborný konzultant zahraničních firem při zakládání podniků ČR
1993-dosud ZČU v Plzni, Katedra managementu, inovací a projektů, Odborný asistent , obor strategie a řízení podniků
Úvodní workshop k projektu OP RLZ 3. 2. "Inovace bakalářského studijního programu", Cíl workshopu: seznámení členů realizačního týmu s cíli a výstupy projektu
Workshop k problematice využití STRATEXU ve veřejné správě.
Workshop k projektu OP RLZ 3. 2. "Inovace bakalářského studijního programu", Cíl workshopu: zhodnocení dosavadního průběhu projektu a naplánování dalšího postupu
Živnostenské oprávnění pro výuku cizích jazyků, překlady, tlumočení