Fotografie

doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu
předseda oborové rady FEK
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
člen vědecké rady FEK

e-mail vacik@kpm.zcu.cz
telefon  377633005,3620
konzultační/úřední hodiny  V době letních prázdnin jsou možné konzultace pouze po předchozí emailové domluvě.
Čt 18:30 - 19:30, HJ 213, Konzultace jsou určeny pro kombinované studenty, jsou možné po předchozí domluvě přes sekretariát KPM. Dále mají kombinovaní studenti řízené konzultace stanovené plánem studia. Ve zkouškovém období jsou konzultace možné pouze po předchozí domluvě.
Čt 9:00 - 10:00, HJ 213, Konzultace jsou určeny pro prezenční studenty. Ve zkouškovém období jsou konzultace omezeny a jsou možné pouze po předchozí emailové domluvě.
kancelář  HJ213,HJ213

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ASMA Strategický management
MEP Management procesů
MNV Management nevýrobních neziskových organizací a veřejné sféry
RVF Rozbor výkonnosti firmy
SMA Strategický management
ZMS Základy managementu ve stavebnictví