Fotografie

doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.

vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu
předseda oborové rady FEK
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
člen vědecké rady FEK

e-mail vacik@kpm.zcu.cz
telefon  377633005,3620
konzultační/úřední hodiny  Konzultace jsou možné po předchozí emailové domluvě přes sekretariát KPM.
Po 15:30 - 16:30, HJ 213
kancelář  HJ213,HJ213

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

ASMA Strategický management
MEP Management procesů
MNV Management nevýrobních neziskových organizací a veřejné sféry
RVF Rozbor výkonnosti firmy
SMA Strategický management
ZMS Základy managementu ve stavebnictví