Katedra geografie

vedoucí:
  doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ CSc.
matuskov@kge.zcu.cz Tel: +420377633051
Fax: +420377633002
http://www.facebook.com/KGEvPlzni
zástupkyně vedoucího:
  doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ CSc.
novotnam@kge.zcu.cz
tajemník:
  RNDr. Jan KOPP Ph.D.
kopp@kge.zcu.cz
sekretářka:
   Helena BLECHOVÁ
blechovh@kge.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

02.06.2016
Na Katedru geografie bylo vyhlášeno výběrové řízení. Bližší info na: http://www.zcu.cz/pracoviste/per/volna-mista.html....    >>>

17.05.2016
Doc. Ježek bude zapisovat do indexů známky z REE, REG1 a ZˇURBIO v úterý 28.6.2016 od 14 do 15.30 hodin ve své kanceláři (Tylova 18, T|109). V případě potřeby prosím nechte index na sek...    >>>

05.05.2016
Katedra geografie a Západočeská pobočka České geografické společnosti pořádá pro všechny studenty oboru ERG katedrální kolo soutěže odborných prací v oboru geografie. Přihlášky po...    >>>

18.01.2016
Katedra geografie vydala studii "Potenciál udržitelného rozvoje obcí Plzeňského kraje v západní části Brd" včetně mapových příloh. Naleznete ji na této stránce v části Dokumenty ke ...    >>>

11.02.2015
Katedra geografie zpracovala studijní opory v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 „InRegion – Inovace výuky studijn...    >>>

 

Charakteristika

Katedra geografie je od 1. 9. 2012 součástí Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, před tím působila na Fakultě pedagogické. Pracoviště se profiluje v regionální a ekonomické geografii, úzce spolupracuje se Střediskem výzkumu regionálního rozvoje a dalšími pracovišti Fakulty ekonomické. Na katedře geografie je možné studovat bakalářský obor Ekonomická a regionální geografie. Pro Fakultu pedagogickou katedra dále zajišťuje výuku některých předmětů v bakalářském studijním programu Přírodovědná studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím studiu učitelství.

Katedra geografie se podílí na řešení vědeckých a rozvojových projektů, ve kterých mimo jiné vznikají výstupy pro praxi regionálního rozvoje. Podrobný přehled publikační činnosti uvádí osobní stránky pracovníků katedry. Spolupracujeme s geografickými pracovišti doma i v zahraničí a také s regionálními institucemi veřejné správy. Členové katedry jsou autory učebnic pro základní a střední školy. Pracoviště zajišťuje činnost Západočeské pobočky
České geografické společnosti.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Michal KOHOUT mikohout@kge.zcu.cz
Docenti
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@kge.zcu.cz 3060
doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D. jezekji@kge.zcu.cz 3061 (používejte mobil 602 510 598)
doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc. matuskov@kge.zcu.cz 3050, 3062
doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc. novotnam@kge.zcu.cz 3066
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Mgr. Jindřich FRAJER, Ph.D. frajer@kge.zcu.cz 3068
RNDr. Jan KOPP, Ph.D. kopp@kge.zcu.cz 3065
RNDr. Jiří PREIS, Ph.D. jpreis@kge.zcu.cz 3067
Mgr. Magdalena ROUSOVÁ, M.A., Ph.D. rousovam@kge.zcu.cz mateřská dovolená
Doktorandi
Mgr. Stanislav HEIN hein@kge.zcu.cz 3072
Ing. Lukáš KAŇKA kankal@kge.zcu.cz
Mgr. Jaroslav STUCHLÍK
Ing. Marta ŠLEHOFEROVÁ msleh@kge.zcu.cz 3070

Dokumenty ke stažení a odkazy

Výstupy pro praxi
Státní závěrečné zkoušky Ekonomické a regionální geografie pro akademický rok 2015/2016
Pokyny a dokumenty k bakalářské práci
Středisko pro výzkum regionálního rozvoje (SVRR)

Kontakt

  • Telefon: 377633051
  • Fax: 377633002

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni