Uchazeč

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Fakulta ekonomická vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů/oborů:
  • Marketingové řízení (místo studia: Cheb)
  • Podniková ekonomika a management (místo studia: Cheb, kombinovaná forma)
  • Projektové řízení
  • Geografie – Studijní obor: Ekonomická a regionální geografie
Navazujících magisterských studijních programů:
  • Systémové inženýrství a informatika - Studijní obor: Informační management
  • Projektové a procesní řízení
  • Ekonomická a regionální geografie
Přihlásit se můžete do 31. 7. 2020 na http://eprihlaska.zcu.cz.
Přehled nabízených oborů v 2. kole přijímacího řízení (2020/2021)

Bakalářské studiumNavazující magisterské studium


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Předběžné vyhodnocení přihlášek najdete na http://pr.zcu.cz.

Do 17. 7. 2020 nám zasílejte úředně ověřená maturitní vysvědčení (uchazeči o bakalářské studium)
Do 20. 7. 2020 nám zasílejte doklad o absolvování bakalářského studia a další podklady dle vyhlášky (uchazeči o navazující magisterské studium)

Ostatní dokumenty (úředně ověřené) dříve zaslané v elektronické formě předložíte u zápisu do studia.

Níže naleznete upravené vyhlášky o přijímání, které vše konkrétně řeší.