Uchazeč


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
Přehled nabízených oborů v 1. kole přijímacího řízení(2020/2021)

Bakalářské studiumNavazující magisterské studiumDoktorské studium - prezenční a kombinovaná forma