Studijní program: B6209 - Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Informační management
Typ studia: bakalářské studium
Prezenční forma studia: Plzeň (vizualizace oboru)

Přihláška: odkaz na e-přihlášku
Příjímací řízení: informace

Popis oboru

Vše, co jste se naučili během bakalářského studijního programu Informační management, můžete tímto navazujícím studiem podtrhnout a|prohloubit. Kromě možnosti nástupu do atraktivní praxe vás program připraví rovněž ke studiu stejně zaměřeného oboru v|doktorském studijním programu.

Co se naučím

Obor tvoří bloky teoretických předmětů z|oblastí ekonomie, matematika, softwarové inženýrství, management či finance. Zároveň obsahuje blok volitelných odborných předmětů v|cizím jazyce a|do studijního plánu je zařazena předdiplomní praxe. Výsledek? Získáte široké znalosti a|budete se orientovat v|základních otázkách tržní ekonomiky.

Jak se uplatním

Coby absolvent tohoto oboru můžete být například manažerem pro podnikové informační systémy nebo specialistou pro provoz informačních systémů a|informační technologie. Dokážete formulovat, prosazovat i|řídit problematiku informačního managementu na úrovni vedení firem a|organizací.
Více informací o programu nebo oboru.