Studium

proděkanka pro studijní záležitosti:
  Ing. Hana KUNEŠOVÁ
kunesova@kmo.zcu.cz

vedoucí studijního oddělení:
  Kateřina HRÁCHOVÁ
hrachova@fek.zcu.cz

Aktuálně

29.01.2016
Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické nabízí placené studium v programech celoživotního vzdělávání, místo studia: Cheb nebo Plzeň. Program CŽV v Chebu:>>>

 

Studijní oddělení

Studijní programy

Elektronická informační brožura - studium na ZČU a FEK

Bakalářská a diplomová práce

Důležité studijní předpisy

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (uznávání předmětů splněných v zahraničí)

Sport na ZČU a výuka v angličtině

E-learning

  • Studenti mají přístup do e-learningových kurzů jen z těch předmětů, které mají zapsané v daném akademickém roce a které mají vytvořenou e-learningovou oporu.  
  • Vstup do e-learningu LMS Unifor je přes portál ZČU http://portal.zcu.cz v sekci Studium-Moje studium-E-learningové kurzy nebo Studium-Moje výuka-E-learningové kurzy

Požární ochrana a bezpečnost práce na ZČU

Odkazy

Rozvrhy

Přijímací řízení

Akce


Aktuální a připravované akce
1.7.2016Slavnostní promoce absolventů - bakalářské studium Cheb >>
30.6.2016Slavnostní promoce absolventů - navazující magisterské studium >>
29.6.2016Slavnostní promoce absolventů - bakalářské studium Plzeň >>
Uskutečněné akce naleznete v archivu.