Studium

proděkanka pro studijní záležitosti:
  Ing. Hana KUNEŠOVÁ
kunesova@kmo.zcu.cz

vedoucí studijního oddělení:
  Kateřina HRÁCHOVÁ
hrachova@fek.zcu.cz

Aktuálně

30.11.2015
Podmínky přijímacího řízení a další informace pro uchazeče jsou zveřejněné na webové stránce pro uchazeče: http://www.fek.zcu.cz/static...    >>>

30.11.2015
Podmínky přijímacího řízení a další informace jsou uveřejněné na webové stránce pro uchazeče: Klikněte zde ...    >>>

 

Studijní oddělení

Studijní programy

Elektronická informační brožura - studium na ZČU a FEK

Bakalářská a diplomová práce

Důležité studijní předpisy

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (uznávání předmětů splněných v zahraničí)

Sport na ZČU a výuka v angličtině

E-learning

  • Studenti mají přístup do e-learningových kurzů jen z těch předmětů, které mají zapsané v daném akademickém roce a které mají vytvořenou e-learningovou oporu.  
  • Vstup do e-learningu LMS Unifor je přes portál ZČU http://portal.zcu.cz v sekci Studium-Moje studium-E-learningové kurzy nebo Studium-Moje výuka-E-learningové kurzy

Požární ochrana a bezpečnost práce na ZČU

Odkazy

Rozvrhy

Přijímací řízení

  • Informace o přijímacím řízení se zveřejňují na webové stránce pro uchazeče: www.fek.zcu.cz/uchazec 

Nastupující 1. ročník - studenti přijatí ke studiu v ak. roce 2015/2016 (bakalářské studium)

Akce


Aktuální a připravované akce
Momentálně nejsou zadány žádné připravované akce. Uskutečněné akce naleznete v archivu.