Studium

proděkanka pro studijní záležitosti:
  Ing. Hana KUNEŠOVÁ
kunesova@kmo.zcu.cz

vedoucí studijního oddělení:
  Kateřina HRÁCHOVÁ
hrachova@fek.zcu.cz

Aktuálně

17.04.2015
Fakulta ekonomická ZČU a Eurocentrum Plzeň ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zvou všechny zájemce na přednášku Transatlantické obchodní a investiční partnerství EU-US...    >>>

09.04.2015
V rámci změn v portálu ZČU, které provádí univerzitní pracoviště CIV, došlo dnes ke změně vstupu do e-learningových kurzů v LMS Unifor pro studenty i učitele. Při vstupu do LMS...    >>>

 

Studijní oddělení

Studijní programy

Elektronická informační brožura - studium na ZČU a FEK

Bakalářská a diplomová práce

Důležité studijní předpisy

Přenos předmětů ze zahraniční mobility (uznávání předmětů splněných v zahraničí)

Sport na ZČU a výuka v angličtině

E-learning

  • Studenti mají přístup do e-learningových kurzů jen z těch předmětů, které mají zapsané v daném akademickém roce a které mají vytvořenou e-learningovou oporu.  
  • Vstup do e-learningu LMS Unifor je přes portál ZČU http://portal.zcu.cz v sekci Studium-Moje studium-E-learningové kurzy nebo Studium-Moje výuka-E-learningové kurzy

Požární ochrana a bezpečnost práce na ZČU

Odkazy

Rozvrhy

Přijímací řízení

  • Informace o přijímacím řízení se zveřejňují na webové stránce pro uchazeče: www.fek.zcu.cz/uchazec 

Nastupující 1. ročník

Akce


Aktuální a připravované akce
2.7.2015Slavnostní promoce absolventů - bakalářské studium Cheb >>
1.7.2015Slavnostní promoce absolventů - navazující magisterské studium >>
30.6.2015Slavnostní promoce absolventů - bakalářské studium Plzeň >>
Uskutečněné akce naleznete v archivu.