Uchazeč


Fakulta Přijímací řízení Studijní programy
ELEKTRONICKÁ INFORMAČNÍ BROŽURA - STUDIUM NA ZČU A FEK

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Uchazeči o bakalářské studium, kteří nesplňují podmínky pro přijetí bez přijímacích zkoušek, se přihlásí na Národní srovnávací zkoušky (NSZ) u Scio, s.r.o. "Test obecných studijních předpokladů" nebo slovenská verze "Všeobecné študijné predpoklady". K testu se přihlašujte na webové stránce Scio, s.r.o a nezapomeňte, prosím, udělit souhlas k zaslání svého výsledku na FEK. Vstup na stránky Scio, s.r.o. zde: http://www.scio.cz/nsz/index.asp - .  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2015/2016
  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2014/2015
  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2013/2014
  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013
  • Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2011/2012