Studium a práce se zdroji (KMO/SPZE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Hana Kunešová'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Pre-Exam Credit

Anotace

The aim of this course is to: explicate the importance of learning in a knowledge society; familiarize students with e-learning and provide them with basic experience in the field of ICT-enabled support for further education; to explain the possibilities of use of the Internet and its services; teach students to be able to look for and find information on the Internet and use relevant sources of information; exercise training in looking for and using information sources, catalogues, selected specific economic databases and library services; familiarize students with copyright law and rules for quoting sources and practise them in short exercises; create practical experience in work with resources for further student's activities (including elaboration of seminar works and bachelor thesis)

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)