Studium a práce se zdroji (KMO/SPZE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Hana Kunešová'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Objasnit důležitost celoživotního učení ve společnosti znalostí. Seznámit s e-learningem a blended learningem a vytvořit základní zkušenosti ze vzdělávacího procesu s podporou ICT pro další vzdělávání se. Vysvětlit možnosti internetu a jeho služby. Naučit dokázat vyhledat a správně použít relevantní zdroje na internetu. Realizovat výcvik ve vyhledávání a využívání informačních pramenů, katalogů, vybraných specifických ekonomických databází a služeb knihoven. Seznámit s autorským právem a normami citování zdrojů a procvičit je v krátkých úkolech. Vytvořit praktické zkušenosti z práce se zdroji pro další odbornou činnost studentů (včetně tvoření seminárních a bakalářské práce).

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)