Studijní programy

     Nabízené obory v 1.kole příjímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 více zde.

Prezenční studium

Bakalářské studium

 číslo programu:   B6208
 studijní program: Ekonomika a management

 číslo oboru:   6208R086
 studijní obor: Podniková ekonomika a management


 vizualizace
 číslo programu:   B6208
 studijní program: Ekonomika a management

 číslo oboru:   6208R044
 studijní obor: Management obchodních činností

 vizualizace
 číslo programu:   B0414A050002
 studijní program: Marketingové řízení

 vizualizace


 nově od roku 2020

 číslo programu:   B6209
 studijní program: Systémové inženýrství a informatika

 číslo oboru:   6209R033
 studijní obor: Systémy projektového řízení

 vizualizace
 číslo programu:   B6209
 studijní program: Systémové inženýrství a informatika

 číslo oboru:   6209R015
 studijní obor: Informační management

 vizualizace
 číslo programu:    B0413A050027
 studijní program: Projektové řízení

  vizualizace

 nově od roku 2020

 číslo programu:   B1301
 studijní program: Geografie

 číslo oboru:   6209R033
 studijní obor: Ekonomická a regionální geografie

 vizualizace

Navazující magisterské studium


 číslo programu:   N6208
 studijní program: N6208 Ekonomika a management

 číslo oboru:   6208T086
 studijní obor: Podniková ekonomika a management

 vizualizace
 číslo programu:   N6209
 studijní program: Systémové inženýrství a informatika

 číslo oboru:   6209T033
 studijní obor: Systémy projektového řízení

 vizualizace
 číslo programu:   N6209
 studijní program: Systémové inženýrství a informatika

 číslo oboru:   6209T015
 studijní obor: Informační management

 vizualizace

 číslo programu:   N0413A050025
 Projektové a procesní řízení

 vizualizace

 nově od roku 2020

 číslo programu:   N0413A050025
 Ekonomická a regionální geografie

 vizualizace

 nově od roku 2020

Doktorské studium

 číslo programu:   P6208
 studijní program: Ekonomika a management

 číslo oboru:   6208V086
 studijní obor: Podniková ekonomika a management

 vizualizace
 číslo programu:   P6208
 studijní program: Ekonomika a management

 číslo oboru:   6208V007
 studijní obor: Ekonomika a management

 vizualizace


Kombinované studium

Bakalářské studium

 číslo programu:   P6208
 studijní program: Ekonomika a management

 číslo oboru:   6208R089
 studijní obor: Podniková ekonomika a management
 Místo studia: Plzeň (zaměření KFU)

 vizualizace
 číslo programu:   P6208
 studijní program: Ekonomika a management

 číslo oboru:   6208R086
 studijní obor: Podniková ekonomika a management  Místo studia: Cheb (zaměření KPM)


 vizualizace

Navazující magisterské studium

 číslo programu:   N6208
 studijní program: Ekonomika a management

 číslo oboru:   6208T089
 studijní obor: Podniková ekonomika a management

 vizualizace

Doktorské studium

 číslo programu:   P6208
 studijní program: Ekonomika a management

 číslo oboru:   6208V086
 studijní obor: Podniková ekonomika a management

 vizualizace
 číslo programu:   P6208
 studijní program: Ekonomika a management

 číslo oboru:   6208V007
 studijní obor: Ekonomika a management

 vizualizace

Studium v rámci celoživotního vzdělávání (placené)

Studium uceleného bloku předmětů 1. ročníku bakalářského studia

 Studijní program: Ekonomika a management

 studijní obor: Podniková ekonomika a management

  - místo studia: Cheb (vizualizace, informace)
  - místo studia: Plzeň (vizualizace, informace)

Studium uceleného bloku předmětů 1. ročníku navazujícího magisterského studia

 Studijní program: Ekonomika a management

 studijní obor: Podniková ekonomika a management

 vizualizace,  informace