Seznam nabízených předmětů - FEK


Předměty prezenčního studia | Předměty kombinovaného studia
Předměty prezenčního studia
/ZUC Základy účetnictví
9CONT Controlling
AAD Data analysis
AAUD Audit
AC5B Hospodářská angličtina 1
AC6B Hospodářská angličtina 2
AC7B Hospodářská angličtina 3
AC8B Hospodářská angličtina 4
AD Analýza dat
AECE Entrepreneurial Culture in the EU
AEKN Econometrics
AEU Angličtina v praxi EU
AFIM Finanční informace pro management
AFIPV Finanční a pojistné výpočty
AFIR Mezinárodní účetní standardy
AFMC Finanční řízení a kontrola
AFRPO Finanční řízení podniku v angličtině
AFU Finanční účetnictví v angličtině
AGCR Geografie cestovního ruchu v angličtině
AGCZ Geografie České republiky v angličtině
AGZN Geografie zdraví a nemoci v angličtině
AIB International Business in English
AKF Kvantitativní finance
AKIM Knowledge and Innovation Management
AMFEU Monetární a fiskální politika EU
AMINT Marketing na internetu v angličtině
AMSCR Marketing podniků a destinací CR v angličtině
AMTGA Základy marketingu v angličtině
AMTGB Marketingové aplikace v angličtině
AMUC Manažerské účetnictví v angličtině
AOV Operační výzkum
APFS Příprava účetní závěrky
APM Projektový management
APMO Pravděpodobnostní modely
APP Analýza podnikových procesů
APROM Procesní management v angličtině
ASEM Seminář z exaktních metod
ASMA Strategický management
ASME Specifics of entrepreneurship in the SME
ASTA Statistics
ASTA Statistika v angličtině
ATEU Terminologie Evropské unie v angličtině
BMM Management, marketing
BPP1 Bankovní produkty v praxi I.
BPP2 Bankovní produkty v praxi II.
BZEU Základy ekonomiky a účetnictví
CONT Controlling
CONTR Controlling
COR Člověk v organizaci
CPR Controlling procesů
CR Cestovní ruch
CRM Řízení vztahů se zákazníky
CRM2 Řízení vztahů se zákazníky 2
CSR Společenská odpovědnost firem
DAN Daně
DBM1 Databázové systémy a metody zprac.inf.1
DEFFN Ekonomické a finanční řízení firmy
DKME Kvantitativní metody v ekonomii
DMV Metodologie vědy pro DSP
DOET Obecná ekonomická teorie
DOETN Obecná ekonomická teorie
DPM Projektový management pro DSP
DRLZN Řízení lidských zdrojů
DS Diplomový seminář
DS Diplomový seminář
DSFI Diplomový seminář FI
DSMF Strategický marketing firmy
EAP Ekonomická analýza v podniku
EAP Ekonomická analýza v podniku
EBC Angličtina v obchodní komunikaci
EDVL Didaktika vlastivědy
EDVL1 Didaktika vlastivědy 1
EEG Environmentální ekonomická geografie
EEI Evropská ekonomická integrace
EEP Obchodní prezentace v angličtině
EFB Angličtina pro finance a bankovnictví
EFT Angličtina pro cestovní ruch
EG1 Ekonomická geografie 1
EG2 Ekonomická geografie 2
EG3 Ekonomická geografie 3
EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy
EK1 Mikroekonomie
EK2 Makroekonomie
EKAP Ekonomická analýza a prognóza
EKN Ekonometrie
ELM Obchodní jednání v angličtině
EM2A Ekonomické minimum 2a
EME Exaktní metody v ekonomii
EPO Elektronické podnikání
ES Ekonomická statistika
EVEU Ekonomická výkonnost zemí EU
EXKM Exkurze z krajinného managementu
FA Finanční audit
FC1 Francouzština 1
FC2 Francouzština 2
FC3 Francouzština 3
FC5E Hospodářská francouzština 1
FC6E Hospodářská francouzština 2
FC7E Hospodářská francouzština 3
FC8E Hospodářská francouzština 4
FDE Finanční deriváty
FDS Finance a daňový systém
FEV Francouzština-virtuální podnik
FG1 Fyzická geografie 1
FGK Fyzická geografie světa
FIPV1 Finanční a pojistné výpočty 1
FIS Finanční systém
FISY Finanční systém
FRP Finanční řízení podniku
FRPO Finanční řízení podniku
FVS Financování veřejného sektoru
GBS Geografie Bavorska a Saska
GCM Grafika a copywriting pro marketing
GCR Geografie cestovního ruchu
GE Geografie Evropy
GEMO Geografie malé oblasti
GEO1 Geovědy 1
GISB1 Geografické informační systémy
GISHG Gis v humánní geografii
GISS GIS ve škole
GMO Geografie malé oblasti
GMOB Geografie malé oblasti
GO Geografie ostrovů
GPK Geografie Plzeňského kraje
GPL Globální problémy lidstva
GSO1 Geografie světadílů a oceánů 1
GSO2 Geografie světadílů a oceánů 2
GZ Geografie zdraví
GZčES Geografie západních Čech
HGCRS Humánní a regionální geografie ČR
HGP Terénní praxe z humánní geografie
HIG Historická geografie
HIGE Historická geografie
HMG1 Humánní geografie 1
HMG2 Humánní geografie 2
HMG3 Humánní geografie 3
HP Hospodářská politika
HPO Hospodářská politiky
HRP Projekt v mezinárodním virtuálním týmu
IB Podnikání v angličtině
IB Angličtina pro podnikání
ISVS Informační systémy veřejné správy 1
KEM/SZD Statistické zpracování dat
KF Kvantitativní finance
KIM Inovační a znalostní management
KK Komerční komunikace
KM Management znalostí
KOU Zákaznicky orientované podnikové řízení
KPM Komerční činnosti v projektovém řízení
KPM/PEN Podniková ekonomika pro neekonomy
KPM/PRX Praxe
KPS/SMG Školský management
KPT Kapitálové trhy
KT Kartografie a topografie
KTP Terénní praxe z kartografie a topografie
KTPE Praxe z kartografie a topografie
MAG Matematická geografie
MAKR2 Makroekonomie 2
MAN1 Management 1
MANKP Management a kvalita péče
MANS Management služeb
MEP Management procesů
MFIN Mezinárodní finance
MG Matematická geografie
MH1 Municipální hospodářství 1
MH2 Municipální hospodářství 2
MIKR2 Mikroekonomie 2
MINT Marketing na internetu
MKPZ Management a kvalita péče
MLH Management lázeňství a hotelnictví
MMO Marketing a management obchodních podniků
MNGK Management
MNO Management neziskových organizací
MOPJ Motivace v řízení pracovních činností
MOR Management organizací
MPCR Management podniků a destinací CR
MR Manažerské rozhodování
MRK Manažerská komunikace
MRP Marketingové řízení firmy
MS Marketingové studie
MSA Marketingové studie a analýzy
MSCR Marketing služeb CR
MSEV Metody socioekonomického výzkumu
MSO Marketing služeb - ošetřovatelství
MSS Management sociálních služeb
MTGA Základy marketingu
MTGB Marketingové aplikace
MUC Manažerské účetnictví
MUS Účetnictví podle mezinárodních účetních systémů
NBA Němčina pro bankovnictví
NC5W Hospodářská němčina 1
NC6W Hospodářská němčina 2
NC7W Hospodářská němčina 3
NC8W Hospodářská němčina 4
NCR Němčina pro cestovní ruch
NGK Obchodní jednání v němčině
NMK Německá marketingová komunikace
NPK Nákup, prodej, kooperace
NPM Němčina pro personální management
NPO Podniková praxe v němčině
OCE Oceňování
OL Obchodní logistika
OMP Operativní management podniku
ORO Organizace a řízení obchodu
OŘV Organizace a řízení výroby
OS Obchod a služby
OV Operační výzkum
OVO Obchodní vztahy a operace
PAPE Praktická aplikace podnikové ekonomiky
PE1 Podniková ekonomika 1
PE2 Podniková ekonomika 2
PE3 Podniková ekonomika 3
PEP Personalistika
PF Podnikové finance
PFVE Podnikové finance - veřejná ekonomika
PKG Politická a kulturní geografie
PKV Podniková kultura a výkonnost
PM Projektový management
PMO Pravděpodobnostní modely
POD Úvod do podnikání
POVE Podniková ekonomika - VE
PPFI Předdiplomní praxe FI
PPM Řízení portfolia projektů
PPMSP Předdiplomní praxe MSP
PPS Projektování podnikatelských subjektů
PRO Projekt - obhajoba
PROKA Řízení profesní kariéry
PROMO Marketingový projekt
PRX Odborná praxe
PRX Odborná praxe
PS Projektový seminář
PSM Personální management
PSYCH Psychologie v ekonomické praxi
RC1 Ruština 1
RC2 Ruština 2
RC3 Ruština 3
RC4 Ruština 4
RC5 Ruština 5
RC6 Ruština 6
RC7 Ruština 7
RC8 Ruština 8
REE Regionální ekonomika
REG1 Regionální ekonomika a reg. politika
RES Rétorika, etika, stylistika
RMM Regionální a městský management a mtg.
RMP Risk management podniku
ROP Rozpočtování projektů
RPP Ruština pro podnikovou praxi
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
RVB Reálie Velké Británie
RVF Rozbor výkonnosti firmy
SAP SAP
SBP Seminář k bakalářské práci
SBP Seminář k bakalářské práci
SBP Seminář k bakalářské práci
SBPM Seminář k bakalářské práci - PM
SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie
SBZF Státní bakalářská zkouška z financí
SBZFU Bak. st. zkouška z financí a účetnictví
SBZOS Bakalářská státní zkouška OS
SBZPM Bakalářská státní zkouška - PM
SBZVE Bak. st. zkouška z veřejné ekonomiky
SE Světová ekonomika a EU
SGMS Statistické a grafické metody v geografii
SMA Strategický management
SMP Strategický management podniku
SOC Sociologie v ekonomické praxi
SOMAD Sociální a manaž. dovedností
SOS Ochrana spotřebitele
SOS Sociální statistika
SPM Systémové přístupy v managementu
SPOL Sociální politika
SPS Seminární práce ze statistiky
SPZD Studium a práce se zdroji
SRGV1 Samostatná terénní praxe
SRGV2 Samostatná terénní praxe 2
SRGV4 Samostatná terénní praxe 4
SSG Sociální a správní geografie
STA Statistika
SZD Statistické zpracování dat
SZEK Státní zkouška z ekonomie
SZEK1 Státní zkouška z ekonomie 1
SZFI Státní zkouška FI
SZPE Státní zkouška oborová PE
SZSRP Státní zkouška SRP
TCE Transformace české ekonomiky
TMP Taktický management podniků
TOJ Trénink obchodního jednání
TPČ Tvořivost v prac. a podnikat. činnostech
TRG Teorie a metodologie geografie
UC 1 Účetnictví 1
UC1 Účetnictví 1
UC1VE Účetnictví 1 VE
UC2 Účetnictví 2
UC3 Účetnictví na PC
UC4 Účetnictví 4
UC5 Účetnictví IAS/IFRS
UG Úvod do studia geografie
UGE Úvod do studia geografie
UIS Účetní informační systém
ÚP Územní plánování a urbanismus
URBIO Geografie města
URZ Udržitelný rozvoj území
US Účetní systém
US Účetní systém
USOC Úvod do sociologie
VF Veřejné finance
VLS Výrobní a logistické systémy
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
VRS1 Vybrané regiony světa 1
VRS2 Vybrané regiony světa 2
VT Výzkum trhu
ZAKT Základy analýzy kapitálových trhů
ZAP Základy podnikání
ZM Základy managementu
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie
ZMS Základy managementu ve stavebnictví
ZOET Základy obecné ekonomické teorie
ZUC Základy účetnictví
ZUO Základy účetnictví pro ošetřovatelství
ZZC Závěrečná zkouška - certif. program
ZZK Závěrečná zkouška k certifikát.programu

Předměty kombinovaného studia
AC5B Hospodářská angličtina 1
AC6B Hospodářská angličtina 2
AD Analýza dat
CR Cestovní ruch
DBM1 Databázové systémy a metody zprac.inf.1
ES Ekonomická statistika
FC5E Hospodářská francouzština 1
FC6E Hospodářská francouzština 2
FC7E Hospodářská francouzština 3
FC8E Hospodářská francouzština 4
FEV Francouzština-virtuální podnik
GCR Geografie cestovního ruchu
HMG1 Humánní geografie 1
HMG2 Humánní geografie 2
HMG3 Humánní geografie 3
KT Kartografie a topografie
MAKR2 Makroekonomie 2
MG Matematická geografie
MLH Management lázeňství a hotelnictví
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
MTGA Základy marketingu
MTGB Marketingové aplikace
NC5W Hospodářská němčina 1
NC6W Hospodářská němčina 2
OVO Obchodní vztahy a operace
PMO Pravděpodobnostní modely
PROMO Marketingový projekt
PRX Odborná praxe
PSYCH Psychologie v ekonomické praxi
RC5 Ruština 5
RC6 Ruština 6
RC7 Ruština 7
RC8 Ruština 8
RMM Regionální a městský management a mtg.
RPP Ruština pro podnikovou praxi
SBP Seminář k bakalářské práci
SBZOS Bakalářská státní zkouška OS
SOS Sociální statistika
STA Statistika
TOJ Trénink obchodního jednání
UC 1 Účetnictví 1
URBIO Geografie města
ZOET Základy obecné ekonomické teorie