Ekonomická geografie 2 (KGE/EG2)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 2
Semestr: LS
Garant: 'Doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Vysvětlit prostorové rozmístění průmyslové výroby ve vazbě na fyzickogeografické, sociální a ekonomické faktory lokalizace se zdůrazněním změn prostorových modelů těchto aktivit v čase.
Představit prostorové rozmístění světové průmyslové produkce dle hlavních odvětví.Vyučující:

Prezenční studium