Geografické informační systémy (KGE/GISB1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 0+ 2
Semestr: LS
Garant: 'Doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenta základními znalostmi o geoinformačních technologiích, znalostmi základních geoinformačních pojmů. Vést studenta k vytvoření základních dovedností při práci s konkrétním geoinformačním software, pracovat s rastrovými i vektorovými formáty dat, vytvářet nová vektorová témata, pracovat s tématickými daty v atributové tabulce a formulovat prostorové i atributové dotazy a vytvářet jednoduché mapové výstupy.

Vyučující:

Prezenční studium