Výzkum a vývoj FEK

proděkan pro výzkum a vývoj:
  doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
leger@kmo.zcu.cz

Aktuálně

Doktorské studium

Oborová a vědecká rada FEK

Informace z řešených projektů

Časopisy

Publikace a publikační činnost

Užitečné odkazy

Vědecké konference

Akce


Aktuální a připravované akce
Momentálně nejsou zadány žádné připravované akce. Uskutečněné akce naleznete v archivu.