Studium v Plzni

Pracoviště Fakulty ekonomické ZČU v Plzni jsou umístěna v propojených budovách v Husově a Tylově ulici poblíž divadla J. K. Tyla v centru města. Řada přednášek probíhá také v moderních velkých posluchárnách v areálu ZČU v Univerzitní ulici v plzeňské čtvrti Bory. V budovách Fakulty ekonomické v centru města jsou velké posluchárny, seminární místnosti a speciální učebny s PC a didaktickou technikou, prodejna skript a studovna univerzitní knihovny. Budovy jsou pokryté univerzitním Wi-Fi připojením. Ke stravování v centru města mohou studenti využít menzu, která se nachází cca 10 minut od Fakulty ekonomické. Hlavní informační služby najdeme v Univerzitní knihovně v areálu ZČU, kde je sídlo Západočeské univerzity a mnoha dalších pracovišť ZČU v Plzni, také zde je studentům k dispozici menza.
Koleje jsou v Plzni zejména pro studenty magisterského studia a pro studenty bakalářských studijních oborů Informační management a Systémy projektového řízení. Studenti v Plzni mohou také navštěvovat sportovní klub a univerzitní sportoviště.

Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Studijní programy - Plzeň

Studijní oddělení -Plzeň

Orientační plán budov FEK v Plzni