Studijní programy

Prezenční studium


Kombinované studium


Studium v rámci celoživotního vzdělávání (placené)

 • Studium uceleného bloku předmětů 1. ročníku bakalářského studia

  Studijní program:
  Ekonomika a management
   studijní obor:
    - Podnikání a management Cheb (studijní plán, vizualizace, informace)

    - Finance a účetnictví Plzeň(studijní plán, vizualizace, informace)


 • Studium uceleného bloku předmětů 1. ročníku navazujícího magisterského studia

  Studijní program:
  Ekonomika a management (navazující, 2-letý)
   studijní obor:
    - Podniková ekonomika a management (studijní plán, vizualizace, informace)