Finanční deriváty (KEM/FDE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Exam

Anotace

To provide an overview of financial derivatives, pricing and valuations principles, and usage of financial derivatives for financial control.


Vyučující:

Prezenční studium