Bakalářská státní zkouška z ekonomie (KEM/SBZEK)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 0
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Jiří Beck, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: State Final Exam

Anotace

The aim of this examination is to verify complex knowledge of economic theory.

Vyučující:

Prezenční studium