Fotografie

doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.

proděkan pro výzkum a vývoj Fakulty ekonomické
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK

e-mail leger@kmo.zcu.cz
telefon  377633362,3312
konzultační/úřední hodiny  Po 12:00 - 13:00, CD 205, Jen sudý týden od začátku semestru.
Út 15:00 - 16:00, TY 212a, Od začátku semestru.
kancelář  CD205,TY212b

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

KK Komerční komunikace
MINT Marketing na internetu
MTGB Marketingové aplikace
PROMO Marketingový projekt
SPZE Studium a práce se zdroji
TOJ Trénink obchodního jednání
VT Výzkum trhu