Fotografie

doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.

proděkan pro výzkum a vývoj Fakulty ekonomické
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK

e-mail leger@kmo.zcu.cz
telefon  377633362,3312
konzultační/úřední hodiny  Konzultační hodiny Plzeň Po 16.6. od 10:30 do 11:30, TY 212
kancelář  CD205,TY212b

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

MINT Marketing na internetu
MTGB Marketingové aplikace
PROMO Marketingový projekt
SPZE Studium a práce se zdroji
TOJ Trénink obchodního jednání