Vědecká rada FEK

předseda:
  doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
plevny@fek.zcu.cz

Aktuálně

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
doc. Ing. Petr CIMLER, CSc. cimler@kmo.zcu.cz 3305
doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D. dokoupil@rek.zcu.cz 1029,1020,3060
prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3200
doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. leger@kmo.zcu.cz 3362,3312
doc. Ing. Jakub FISCHER, Ph.D. fischerj@vse.cz
RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D. gangur@kem.zcu.cz 3167,3117
prof. Ing. Ladislav HÁJEK, CSc. ladislav.hajek@uhk.cz
doc. Ing. Jan HOREJC, Ph.D. horejc@kpv.zcu.cz
prof. Ing. Ivan JÁČ, CSc. ivan.jac@tul.cz
Ing. Miloš KRATOCHVÍL milos.kratochvil@skoda.cz
prog. Ing. Helena MAJDÚCHOVÁ, CSc. hmajduch@euba.sk
doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc. matuskov@kge.zcu.cz 3050, 3062
prof. RNDr. Eva MILKOVÁ, Ph.D. Eva.Milkova@uhk.cz
Ing. Zdeněk MUŽÍK muzik@khkpk.cz
doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ plevny@fek.zcu.cz 3000,3168,3118,3500
prof. Ing. Ján POKRIVĆÁK, M.S., Ph.D. jan.pokrivcak@uniag.sk
doc. Ing. Ladislav ROLÍNEK, Ph.D. rolinek@ef.jcu.cz
doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc. skalicky@kpm.zcu.cz 3615
doc. Ing. Luboš SMRČKA, CSc. lubos.smrcka@vse.cz
doc. Ing. Petr SUCHÁNEK, Ph.D. Petr.Suchanek@econ.muni.cz
prof. Ing. Milan TURČÁNI, CSc. mturcani@ukf.sk
doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D. vacekj@kpm.zcu.cz 3619,3007,724003943
doc. Ing. Emil VACÍK, Ph.D. vacik@kpm.zcu.cz 3005,3620
doc. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D. miroslav.zizka@tul.cz

Dokumenty ke stažení a odkazy

VR FEK - zápis z hlasování per rollam (15. 5. - 21. 5. 2014)
VR FEK - 24.4.2014
VR FEK - 15. 11. 2013
VR FEK - 25. 4. 2013
VR FEK - 16. 11. 2012
VR FEK - 26. 4. 2012
VR FEK - 1. 12. 2011
VR FEK - 5. 5. 2011
VR FEK - 2. 12. 2010
VR FEK - 6. 5. 2010