Katedra financí a účetnictví

vedoucí:
  Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ) Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz Tel: +420377633201
http://www.fek.zcu.cz/kfu
zástupkyně vedoucího:
  Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D.
pahejdu@kfu.zcu.cz
tajemnice:
  Vladimíra JOHÁNKOVÁ
vjohanko@kfu.zcu.cz
sekretářka:
   Alena STRÁDALOVÁ
stradalo@kem.zcu.cz
sekretářka:
  Vladimíra JOHÁNKOVÁ
vjohanko@kfu.zcu.cz


Charakteristika | Personalia | Dokumenty | Kontakty | Konzultační hodiny

Aktuálně

03.01.2017
Konzultační hodiny v lednu jsou 5. 1. 2017 10 - 11 hod. a 9. 1. 2017 15 - 16 hod. Dále po předchozí domluvě e-mailem....    >>>

02.01.2017
V lednu probíhají konzultační hodiny v těchto termínech: 6.1. 8-9 h. 9.1. 9-10 h. 17.1. 16-17 h. 25.1. 16-17 h. ...    >>>

19.12.2016
KH budou ve zkouškovém období probíhat v těchto termínech: - úterý 3. 1. 2016 od 9:00 do 10:00 hodin, - pondělí 9. 1. 2016 od 9:00 do 10:00 hodin, - pondělí 23. 1. 2016 od 14:00 do 15:0...    >>>

09.12.2016
Přednáška MUC se nekoná dne 14. 12. 2016 z důvodu pracovní cesty vyučujícího. Náhrada přednášky je 21. 12. 2016,UP 112, od 13.55 hod....    >>>

04.12.2016
Zajímá Vás, jak probíhají daňové kontroly? Zástupci společnosti Deloitte přednesou tuto problematiku v úterý 6. 12. 2016 v UP-104, 11:10 - 12:45 hod. ...    >>>

01.12.2016
8. 12. 2016 čtvrtek: 9 - 11 hod. + 13 - 15 hod., 9. 12. 2016 pátek: nejsou úřední hodiny, 12. 12. 2016 pondělí: 9 - 11 hod. + 13 - 15 hod....    >>>

29.11.2016
Změna KH v týdnech od 12. do 16. 12. a od 19. do 23. 12. 2016. Konzultační hodiny se v těchto týdnech budou konat: - v pondělí dne 12. 12. od 8:30 do 9:30 hodin (náhrada za pracovní cestu...    >>>

22.11.2016
Katedra financí a účetnictví ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení pořádá ve dnech 22. a 29. 11. 2016 diskuzní setkání "START UP FINANČNÍ KARIÉRY". Kudy vedou kar...    >>>

07.11.2016
Středa 9. 11. 2016 - 9:00 - 11:00 hod. UK506 Ing. Jana Hinke, Ph.D.; Středa 16. 11. 2016 - 9:00 - 11:00 hod. UK506 Ing. Jana Hinke, Ph.D.; Středa 23. 11. 2016 - 12:00 - 13:45 hod. UK513 Ing. Jose...    >>>

03.11.2016
Zadání pro lednové SZZ si vyzvedávejte na studijním odd. u paní Štruncové. Zadání pro obhajoby v červnu 2017 bude k dispozici ihned po ukončení nemoci. Děkuji za pochopení. Johánková...    >>>

 

Charakteristika

Katedra financí a účetnictví je zaměřena na výuku široké škály předmětů z oblasti financí a účetnictví jak v bakalářském tak i v navazujícím magisterském studiu. Na bakalářském stupni studia se jedná především o předměty: účetnictví 1., účetnictví 2., účetnictví na počítači, manažerské účetnictví, podnikové finance, veřejné finance a řadu dalších předmětů zaměřených na potřeby praxe.

Pro navazující magisterské studium jsou nabízeny předměty: finanční řízení podniku, finanční audit, controlling, mezinárodní účetnictví IAS/IFRS a další. Z volitelných předmětů lze jmenovat např.: základy účetnictví, oceňování podniku, daně, bankovní produkty a mnohé další. Metodologie výuky je vystavěna na moderních přístupech a naši absolventi nacházejí uplatnění ve finanční sféře ať už státních či soukromých podnikatelských subjektů.

Mimo základní výuku zajišťují členové katedry odborné praxe studentů a semináře k diplomovým a bakalářským pracím. Katedra také zajišťuje výuku na doktorském studijním programu Ekonomika a management. KFU se podílí na výuce v rámci celoživotního vzdělávání a organizuje výuku dvou předmětů v rámci Univerzity třetího věku.

Publikační a vědeckovýzkumná činnost akademických pracovníků KFU je zaměřena na problematiku veřejných financí, podnikových financí, daní, účetnictví malých a středních podniků, na mezinárodní harmonizaci účetnictví a jiné problémy světové ekonomiky. Prostřednictvím vědeckovýzkumných aktivit byla navázána spolupráce KFU s katedrami mnohých tuzemských i zahraničních fakult ekonomického zaměření a dále s řadou významných odborníků z oboru financí a účetnictví.

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Profesoři
prof. Ing. Lilia DVOŘÁKOVÁ, CSc. ldvorako@kfu.zcu.cz 3207
Asistenti, odborní asistenti a ostatní vyučující
Ing. Mgr. Dana BÁRKOVÁ, Ph.D. barkova@kfp.zcu.cz
Ing. Marie ČERNÁ, Ph.D. macerna@kfu.zcu.cz 3205
Ing. Josef ČERVENÝ, Ph.D. cervenyj@kfu.zcu.cz 3206
Ing. Pavlína HEJDUKOVÁ, Ph.D. pahejdu@kfu.zcu.cz 3209
Ing. Jana HINKE, Ph.D. hinke@kfu.zcu.cz 3210
Ing. Zdeněk HRUŠKA, Ph.D. hruskaz@kfu.zcu.cz 3221
Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ vkomoro@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Michaela KRECHOVSKÁ (HOROVÁ), Ph.D. mhorova@kfu.zcu.cz 3211
Ing. Andrea MALÁ amala@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003
Ing. Lucie VALLIŠOVÁ, Ph.D. lucie.buzkova@email.cz 3220
Ing. Jitka ZBORKOVÁ, Ph.D. prochaz2@kfu.zcu.cz 3217
Doktorandi
Ing. Jiří KRONYCH kronych@kfu.zcu.cz
Ing. Marie MACKOVÁ sek@koinonia.cz
Ing. Andrea MALÁ amala@kfu.zcu.cz 3218
Ing. Kateřina MOURKOVÁ mourkovk@kfu.zcu.cz
Ing. Mgr. Radka SOUČKOVÁ souckora@kfu.zcu.cz 3003

Dokumenty ke stažení a odkazy

Pokyny
Formuláře
  • word.gif Formulář na žádost o externího oponenta - nejpozději do 12. 12. 2016 (platí pro obhajoby v lednu 2017).
  • word.gif Formulář - posudek oponenta - termín odevzdání do 18. 1. 2017 - Posudek se odevzdává vytištěný oboustranně (platí pro obhajoby v lednu 2017).
  • word.gif Formulář - posudek vedoucího - termín odevzdání do 18. 1. 2017 - Posudek se odevzdává vytištěný oboustranně (platí pro obhajoby v lednu 2017).
  • pdf.gif Přihláška na SZZ.
  • word.gif Přihláška BP/DP
  • word.gif Žádost o odklad SZZ - platí pouze pro změnu termínu SZZ z ledna na červen
  • word.gif Žádost o nezveřejňování práce - konzultujte s vedoucím práce
Státní závěrečné zkoušky červen 2017
Státní závěrečné zkoušky leden 2017
  • pdf.gifJmenování komisí pro SZZ leden 2017new
Věda a výzkum
Centrum podnikání
FRVŠ 1325/2012 - Tvorba nového předmětu Finanční audit - Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
FRVŠ 1744/2011 - prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.
FRVŠ UC5 IAS/IFRS - Ing. Jana Hinke, PhD

Kontakt

  • Telefon: 377633201
  • Fax: 37763

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni