Centrum celoživotního vzdělávání

vedoucí:
  Ing. Jan TLUČHOŘ Ph.D.
jtluchor@kmo.zcu.cz Tel: +420+420377633514
zástupkyně vedoucího:
  Ing. Hana KUNEŠOVÁ
kunesova@kmo.zcu.cz
administrativní pracovnice:
  Romana KOČVAROVÁ
kocvarov@fek.zcu.cz
administrativní pracovník:
   Tomáš KASÍK
tkasik@ccv.zcu.cz

Aktuálně

28.09.2014
Nabízíme Přípravný kurz pro předměty využívající kvantitativní metody: Tutorka: Mgr. Lenka Gladavská, D.E.A Počet vyučovacích hodin: 15 Místo výuky: Cheb, Hradební 22 Termíny...    >>>

19.09.2014
2. října 2014 od 16:30 zahajujeme výuku Univerzity třetího věku v Karlových Varech kurzem Vybrané kapitoly z historie Karlových Varů 1. Místo konání výuky: Základní škola jazyků...    >>>

14.09.2014
Počínaje akademickým rokem 2014/2015 připravilo Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické ZČU nabídku studia jednotlivých předmětů v rámci celoživotního vzdělávání. N...    >>>

09.09.2014
Časový rozpis - zahájení v týdnu od 29. září 2014...    >>>

22.08.2014
V rámci univerzity třetího věku v Chebu budou otevřeny následující předměty: Zimní semestr Astronomické záhady vzdáleného vesmíru Cesta hvězdným vesmírem v planetáriu 1...    >>>

 

Charakteristika

Centrum celoživotního vzdělávání při Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (CECEV) bylo zřízeno r. 1995 pro zajišťování a organizování studijních programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Při své činnosti spolupracuje s partnery v regionu, např. Městem Cheb, Městem Aš , Okresní hospodářskou komorou Cheb, vzdělávacími zařízeními. Pro svoji činnost využívá především výukových prostor v Chebu a v Plzni.

CECEV poskytuje možnost celoživotního vzdělávání ve studijních programech oborů a předmětů, jimž se na fakultě vyučuje. Ve všech formách celoživotního vzdělávání musejí jeho účastnici, případně jejich zaměstnavatelé, za studium platit. Celoživotní vzdělávání se organizuje jak v kombinovaných, tak i prezenčních formách. Rozhodující část činnosti CECEV tvoří organizování a zabezpečování studijních programů ucelených bloků předmětů a servis studentům kombinované formy studia. Kromě toho zajišťuje fungování Univerzity třetího věku v Chebu a v Aši, vzdělávací (jazykové, matematické a další) kurzy pro studenty i pro veřejnost, další vzdělávání v podnicích a účastní se vzdělávacích projektů.

Ucelené bloky předmětů
Hlavní výhody tohoto typu studia v rámci CŽV:

  • předměty prvního ročníku lze studovat až dva roky (dle individuálního plánu)

  • poplatek na úhradu nákladů spojených se studiem platí pouze jednou

  • ke studiu se mohou přihlásit také uchazeči, kteří nebyli přijati k řádnému vysokoškolskému studiu

  • studium v rámci CŽV sice nevede k získání bakalářského, resp. inženýrského diplomu, avšak účastníci CŽV mohou přestoupit do druhého ročníku kombinované formy studia v příslušném řádném studijním programu po úspěšném absolvování zápočtů a zkoušek prvního ročníku dle studijního plánu, jak to umožňuje novela č. 147/2001 Sb., zákona o vysokých školách,

  • další studium v kombinované formě zvoleného oboru studia je bezplatné, zkoušky složené v rámci CŽV jsou uznávány v příslušném řádném studijním programu.
Tyto ucelené bloky předmětů se studují kombinovanou formou studia (prezenční výuka probíhá pouze o několika pátcích, nebo sobotách během semestru, zbytek je nahrazen samostudiem s podporou moderních výukových prostředků) - Průvodce pro kombinovanou formu a CŽV.

Certifikátové kombinované studium
Univerzita třetího věku
  • Zajišťujeme v Chebu a v Aši, otevíráme každý semestr

ProjektyVzdělávací aktivity na míru pro firmy a veřejnou správu

Personální obsazení

jméno a příjmení e-mail telefon (37763xxxx)
Tomáš KASÍK tkasik@ccv.zcu.cz 3505 (Cheb) 3018 (Plzeň)
Romana KOČVAROVÁ kocvarov@fek.zcu.cz 3513
Ing. Hana KUNEŠOVÁ kunesova@kmo.zcu.cz 3309 (TY212), 3004 (HJ208), 3359 (CD207)
Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D. jtluchor@kmo.zcu.cz 3366 (Cheb), 3316 (Plzeň)

Dokumenty ke stažení a odkazy

Aktuální nabídka vzdělávacích programů
Studijní oddělení
Průvodce, návody

Kontakt

  • Telefon: +420377633514
  • Fax: +42037763

Adresa: Orientační plán budov FEK v Chebu
Orientační plán budov ZČU v Plzni