Aktuality

02.06.2016
Na Katedru geografie bylo vyhlášeno výběrové řízení. Bližší info na: http://www.zcu.cz/pracoviste/per/volna-mista.html....    >>>

01.06.2016
Fakulta ekonomická vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení na studijní obory s volnou kapacitou: BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY: Management obchodních činností - místo studi...    >>>

01.06.2016
Informace pro absolventy FEK k ukončení studia a organizaci promocí jsou uvedené ve vyhlášce děkana č. 1DV/2016 - >>>

13.05.2016
PŘEDZÁPIS do ak. roku 2016/17 probíhá do 31.8. 2016. Podrobné informace jsou uvedené v pokynu prorektora č. 3P/2016 - >>>