Aktuality

05.12.2014
Proděkan pro vnější vztahy FEK ZČU, RNDr. Jiří Preis, Ph.D., oznamuje výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus Plus pro studenty FEK ZČU na akademický rok 2015-16. ...    >>>

02.12.2014
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni – pobočka v Chebu ve spolupráci s Evropským hnutím v ČR pořádají ve čtvrtek 18. prosince 2014 v 10.15 h ve stupňovité posluchár...    >>>

20.11.2014
Blíží se TERMÍNY UZÁVĚREK stipendijních nabídek do konce roku 2014. Jedná se o stipendia poskytovaná na základě mezinárodních dvoustranných smluv. Podrobné informace k jednotliv...    >>>