Aktuality

31.08.2016
Mezinárodní veletrh JobAktiv ve Weidenu je zaměřený na pracovní příležitosti v Německu a na Průmysl 4.0. Pro studenty ZČU bude zajištěna doprava zdarma do Weidenu i zpět. Přednášky...    >>>

31.08.2016
Zveme Vás na tradiční vědeckou konferenci. Všechny pozitivně recenzované příspěvky budou publikovány v českém recenzovaném časopise Trendy v podnikání (ISSN 1805-0603). Podrobné i...    >>>

29.08.2016
Přemýšlíš o stáži, kde bys i při studiu mohl/a získat zkušenosti a třeba si otevřít dveře ke svému budoucímu uplatnění? Ve firmě Bohemia Sekt hledají stážistu/stážistku pro zah...    >>>

25.08.2016
Další kolo soutěže TALENT 2016 Do 21. 9. 2016 můžete předat zpracované žádosti o podporu týkající se určených oblastí na předepsaném formuláři, který je k najdete na webových ...    >>>

08.08.2016
Do 19. 9. 2016 přijímáme přihlášky do akreditovaného programu celoživotního vzdělávání,obor PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT - blok předmětů 1. ročníku bakalářského stupn...    >>>

29.07.2016
PŘEDZÁPIS do ak. roku 2016/17 probíhá do 31.8. 2016. Předzápis je povinný pro všechny studenty s výjimkou budoucího 1. ročníku bakalářského studia FEK. Uchazeči přijatí d...    >>>

07.07.2016
KFU HJ113 kontakt emailem - vjohanko@kfu.zcu.cz úřední hodiny: 20. 7. 8.30 - 11.00 hod 10. 8. 8.30 - 11.00 hod 17. 8. 8.30 - 11.00 hod 24. 8. 8.30 - 11.00 hod poslední t...    >>>