Aktuality

16.09.2016
Workshop Digitální garáž od firmy Google se uskuteční 4. 10. 2016 na ZČU v EP 120 od 17:30 do 20:00. Registrace je na: >>>

15.09.2016
Informace pro studenty 1. ročníku bakalářského studia s návodem na zjištění osobního rozvrhu a další důležité informace jsou uvedené v příloze. Doplňující poznámky pro stu...    >>>

31.08.2016
Mezinárodní veletrh JobAktiv ve Weidenu je zaměřený na pracovní příležitosti v Německu a na Průmysl 4.0. Pro studenty ZČU bude zajištěna doprava zdarma do Weidenu i zpět. Přednášky...    >>>

31.08.2016
Zveme Vás na tradiční vědeckou konferenci. Všechny pozitivně recenzované příspěvky budou publikovány v českém recenzovaném časopise Trendy v podnikání (ISSN 1805-0603). Podrobné i...    >>>

25.08.2016
Další kolo soutěže TALENT 2016 Do 21. 9. 2016 můžete předat zpracované žádosti o podporu týkající se určených oblastí na předepsaném formuláři, který je k najdete na webových ...    >>>

29.07.2016
PŘEDZÁPIS do ak. roku 2016/17 probíhá do 31.8. 2016. Předzápis je povinný pro všechny studenty s výjimkou budoucího 1. ročníku bakalářského studia FEK. Uchazeči přijatí d...    >>>